• 3 tips for en bedre hjemmeside

  Posted on June 24th, 2014 Dr. Kylie Crooks No comments

  Det finnes mange nettsider med tips til hvordan man skal lage en nettside, men noen tips er viktigere enn andre. Det er særlig tre hovedfaktorer som gjør en hjemmeside bra.

  Tips 1: Brukervennlighet

  Verdien av brukervennlighet kan ikke undervurderes. Nettsiden må være enkel å bruke og rask å finne fram på, slik at leserne ikke mister interessen, og drar til en annen side. Jo lettere det er å finne fram på siden, desto større sannsynlighet er det for at leserne som kommer til siden blir værende en stund. Dersom siden er uoversiktlig og kaotisk, og de ikke finner det de leter etter, gir de opp, og forlater siden.

  Tips 2: Vær unik og annerledes

  Dette er ekstra viktig i dag, ettersom det finnes flere nettsider enn noen gang. Det er stor sannsynlighet for at det er mange sider som handler om det samme som din side, så du må tiltrekke deg oppmerksomhet gjennom å være annerledes. Ikke kopier designet eller innholdet til andre sider. Gjør det på din egen måte. Hvis det er mulig, bør du finne en litt annen innfallsvinkel, og skrive om temaet på en litt annerledes måte enn de andre.

  Tips 3: Innhold, innhold, innhold!

  Det aller viktigste på en nettside er innholdet. Innholdet må være interessant, det må være godt skrevet, og det må oppdateres ofte. Dersom innholdet ikke oppdateres ofte, blir det utdatert. Hvis lesere som kommer til siden jevnlig ikke finner noe nytt, kommer de ikke tilbake.